1. De organisatie

De organisatie van de Hunebedspelen 2018 is in handen van een aantal vrijwilligers onder leiding van Gerard Pranger. Achter het project zit stichting Hunebedspelen.

 

Hunebedspelen 2017

G.J. Pranger

Bosvaren 11,

1852 XK Heiloo

Tel: 06 16655852

@: hunebedspelen@gmail.com

Bank: ABN-Amro NL45ABNA0494312041

 

  1. De stammenteams

2.1          Ieder deelnemend team kiest een naam uit één van de beschikbare Germaanse stammen. Iedere stam kan maar één keer worden vertegenwoordigd op het evenement. Op de Facebookpagina van de Hunebedspelen zullen updates volgen wanneer een stam wordt gekozen. Deze is dan niet meer beschikbaar voor deelnemende teams die zich later aanmelden.

 

De beschikbare Germaanse stammen zijn:

Bataven, Bructeren, Cananefaten, Chamaven, Chatten, Franken, Frisii (Friezen), Galliërs, Gepiden, Goten, Juten, Kelten, Marezaten, Menapii, Saksen, Suganbri, Tencteren, Toxandriërs, Tubanten en Usipeti.

 

2.2          Ieder team bestaat uit 8 deelnemers; 1 druïde (teamcaptain) en 7 krijgers. Deelnemers moeten ten minste 18 jaar zijn.

 

  1. Kledingvoorschriften

Omdat de Hunebedspelen gethematiseerd zijn, worden deelnemers geacht te strijden in bijpassende kledij. De kledij voor de druïdes wordt aangeleverd door de organisatie (bij het inschrijfgeld inbegrepen). De 7 strijders dienen zelf een ‘vikingsshirt’ te maken/huren. In overleg kan de organisatie hiervoor eventueel materialen aanleveren. Het volledige team zal door de organisatie worden uitgedost met een bijpassende helm of ander hoofddeksel (ook bij het inschrijfgeld inbegrepen). De door de organisatie aangeleverde druïdekostuums en helmen/hoofddeksels hebben de teams in bruikleen. Na het evenement dienen deze kledingsstukken te worden teruggegeven aan de organisatie.

 

  1. Sponsoring

Deelnemende teams kunnen ervoor kiezen zich te laten sponsoren. Aangeleverde borden of banners zullen langs het veld worden geplaatst.

 

  1. Voorzieningen

5.1          Naast het aanleveren van kleding (artikel 3. Kledingvoorschriften), zullen de teams ook consumptiebonnen (stenen) krijgen van de organisatie.

 

5.2          Op het evenemententerrein zullen voldoende eet- en drinkgelegenheden en sanitaire voorzieningen te vinden zijn. Daarnaast zal er een EHBO post op het terrein aanwezig zijn en is er een speciale kinderhoek waar de kinderen hun eigen Germaanse spelen hebben. Gedurende het evenement zal er Germaanse muziek ten gehore worden gebracht en heeft het goede doel Stichting Veldwerk een eigen stand. Op het speelveld worden de deelnemende teams begeleid door professionals en naast het speelveld bevindt zich de stand van de organisatie.

 

  1. Foto/video

Deelnemers en belangstellenden mogen de activiteiten vastleggen op foto en video. De organisatie behoudt zich het recht voor om zelf foto- en video-opnamen te maken en te plaatsen op haar sociale media.

 

  1. Betaling

7.1          Deelnemende teams zijn de organisatie vanaf inschrijving € 200,- verschuldigd per team. Deze betaling kan uitsluitend worden verricht per banktransactie. Het verschuldigde bedrag dient voor te worden overgemaakt naar bankrekeningnummer NL45ABNA0494312041 (ABN-AMRO)

 

7.2          Op het evenemententerrein wordt uitsluitend gewerkt met consumptiebonnen (stenen). Deelnemers en belangstellenden kunnen met munt- en briefgeld consumptiebonnen kopen bij de muntverkoopstand aan de entree van het evenemententerrein. Hier kunnen geen pintransacties worden gedaan.

 

  1. Veiligheid

Tijdens het evenement gaan de deelnemende teams o.a. de strijd aan bij gevaarlijke spelonderdelen als speerwerpen en boogschieten. Gedurende het evenement zijn er bij deze spelonderdelen professionele begeleiders aanwezig die de veiligheid van deelnemers, vrijwilligers en belangstellenden scherp in acht neemt

 

  1. Aansprakelijkheid

Wanneer organisatie, deelnemers en belangstellenden zich houden aan de veiligheidsvoorschriften voor en tijdens het evenement en verzoeken van organisatie en begeleiding opvolgen kunnen alle activiteiten in alle veiligheid plaatsvinden. Deelnemen en toeschouwen is echter op eigen risico. De organisatie stelt zich dan ook niet aansprakelijk voor eventueel letsel, schade en/of diefstal.